พอสว โรงพยาบาลสามชัย ประจำปี 2563 

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ 2563 หน่วยแพทย์พอสวประจำอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับกลุ่มข้าราชการ จัดงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนหนองแสง ต.สำราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

ให้กับเหล่าประชาชน