ซ้อมแผนงานอุบัติเหตุ "ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563"

                      ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ประชาชนมักจะเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนา และออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว หลายคนออกเดินทาง ไม่ว่าระยะทางใกล้หรือไกลก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้ ทางโรงพยาบาลสามชัยจึงได้มีการจัดประชุมซ้อมแผนอุบัติเหตุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอุบัติเหตุทางจราจรบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ และเพื่อความปลอดภัยทั้งขาไปและขากลับของผู้ใช้รถใช้ถนน ควรเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง 

               แนะนำ 10 วิธีการเตรียมตัวก่อนออกเดินทางไกล “ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563” ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1.ตรวจสอบระบบเบรก ช่วงล่างของรถยนต์ น้ำมันเบรก และระบบระบายความร้อน
2.แบตเตอรี่และน้ำกลั่น ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงพกพาแบตเตอรี่สำรองและน้ำกลั่นสำรองไปด้วย
3.น้ำในหม้อน้ำ ควรเช็คให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทั้งในหม้อน้ำและในหม้อพักต้องไม่รั่ว รวมไปถึงพัดลมหม้อน้ำต้องทำงานปกติ
4.ระบบไฟสัญญาณต่างๆทุกดวง ทั้งไฟส่องทาง ไฟสูง ไฟต่ำ ไฟเลี้ยว ไฟขอทาง ไฟเบรค ไฟฉุกเฉิน
5.ควรมีการพกพาเครื่องมือซ่อมรถเบื้องต้น หากใช้ในเวลาจำเป็น
6.น้ำมันเครื่องเช็กให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
7.คาดคะเนระยะทางรวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในถัง เช็กจุดแวะพักเติมน้ำมัน
8.ยางรถต้องอยู่ในสภาพดีใช้งานได้และอย่าลืมตรวจเช็คยางอะไหล่
9. อุปกรณ์สื่อสาร ไว้ติดต่อยามฉุกเฉิน
10. พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ทานยาที่ทำให้ง่วง