ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลสามชัย จัดงานพิธีมอบ "อาคารล้างเครื่องมือแพทย์ (อาคารครูในดวงใจ)" โดยคณะครูและศิษย์ KCC พร้อมเงินบริจาคจำนวน 1,000 บาท และท่านวิมล วูวนิช ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อจัดซื้ออาหารเช้าผู้ป่วยโรคเรื้อรังและเครื่องมือทางการแพทย์