Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     ข่าวประกาศราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดหา boyer 71 อ่าน.
2 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) boyer 73 อ่าน.
3 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 2 ตัน boyer 98 อ่าน.
4 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ boyer 138 อ่าน.
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา boyer 222 อ่าน.
6 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 276 อ่าน.
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา boyer 822 อ่าน.
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. boyer 889 อ่าน.
9 แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา boyer 1029 อ่าน.
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนน คสล. boyer 745 อ่าน.
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. boyer 1602 อ่าน.
12 แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา admin 978 อ่าน.
13 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง admin 809 อ่าน.
14 ประกาศซื้อเครื่องมือแพทย์-รพ.สามชัย admin 808 อ่าน.
15 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 admin 730 อ่าน.