N E W S

ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว ผู้ตั้ง ประเภทข่าว อ่าน ###
1 3 ขับขี่ ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค โรงพยาบาลสามชัย admin กิจกรรมต่างๆ 913 อ่าน.
2 4 ประเพณีสงกรานต์ โรงพยาบาลสามชัย ปี 59 admin กิจกรรมต่างๆ 731 อ่าน.
3 6 โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ อ.สามชัย 2560 admin ข่าวประชาสัมพันธ์ 755 อ่าน.
4 8 พิธีถวายดอกไม้จันทน์พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 admin กิจกรรมต่างๆ 762 อ่าน.
5 10 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 admin ข่าวประกาศราคา จัดซื้อจัดจ้าง 730 อ่าน.
6 11 พิธีมอบอาคารโรคเรื้อรัง admin กิจกรรมต่างๆ 766 อ่าน.
7 12 ร่วมร้อยเรื่องราว วังน้ำสามคำ admin ข่าวประชาสัมพันธ์ 637 อ่าน.
8 13 การประชุมซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2561 admin ข่าวประชาสัมพันธ์ 623 อ่าน.
9 14 ประกาศซื้อเครื่องมือแพทย์-รพ.สามชัย admin ข่าวประกาศราคา จัดซื้อจัดจ้าง 808 อ่าน.
10 15 แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน admin ข่าวประชาสัมพันธ์ 881 อ่าน.
11 17 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง admin ข่าวประกาศราคา จัดซื้อจัดจ้าง 809 อ่าน.
12 18 การอนุมัติแผนงาน งบค่าบริการทางการแพทย์ admin ข่าวประชาสัมพันธ์ 671 อ่าน.
13 20 โรงพยาบาล รณรงค์ใช้ถุงผ้า admin ข่าวประชาสัมพันธ์ 821 อ่าน.
14 21 แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา admin ข่าวประกาศราคา จัดซื้อจัดจ้าง 978 อ่าน.
15 22 เปิดรับสมัครพนักงาน admin ข่าวประชาสัมพันธ์ 1060 อ่าน.
16 23 พิธีเปิดตึก น้ำตาลอิสานรวมใจ 2 admin ข่าวประชาสัมพันธ์ 699 อ่าน.
17 24 พิธีรับมอบอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง admin กิจกรรมต่างๆ 1313 อ่าน.
18 25 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ admin กิจกรรมต่างๆ 945 อ่าน.
19 27 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ admin กิจกรรมต่างๆ 720 อ่าน.
20 28 พิธีเปิดโรงครัว admin ข่าวประชาสัมพันธ์ 727 อ่าน.
21 29 โครงการตรวจสุขภาพประชาชน โรงงานน้ำตาลอิสาน admin กิจกรรมต่างๆ 781 อ่าน.
22 30 ประกาศรับสมัครบุคคลากร admin ข่าวประชาสัมพันธ์ 850 อ่าน.
23 32 ออกหน่วย พอ.สว. บ้านหนองช้าง admin กิจกรรมต่างๆ 1213 อ่าน.
24 33 GREEN&CLEAN HOSPITAL admin กิจกรรมต่างๆ 876 อ่าน.
25 37 H4U for Smart Hospital admin ข่าวประชาสัมพันธ์ 738 อ่าน.
26 38 พิธีมอบห้องพิเศษ ๗ (สงฆ์อาพาธ) admin ข่าวประชาสัมพันธ์ 604 อ่าน.
27 39 ประกาศรับสมัครบุคคล admin ข่าวประชาสัมพันธ์ 936 อ่าน.
28 40 รายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือก admin ข่าวประชาสัมพันธ์ 831 อ่าน.
29 41 ประกาศรับสมัครคัดเลือก เภสัชกร การเงินบัญชีและรปภ admin ข่าวประชาสัมพันธ์ 830 อ่าน.
30 42 โรงเรียนกมลาลักษณ์บริจาคน้ำให้แก่โรงพยาบาลสามชัย admin ข่าวประชาสัมพันธ์ 752 อ่าน.
31 43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. boyer ข่าวประกาศราคา จัดซื้อจัดจ้าง 1602 อ่าน.
32 44 ข่าวประชาสัมพันธ์การตรวจราชการรอบที่ 2/2562 boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 951 อ่าน.
33 45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 744 อ่าน.
34 47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนน คสล. boyer ข่าวประกาศราคา จัดซื้อจัดจ้าง 745 อ่าน.
35 48 ประกาศรายชื่อสอบผ่านคัดเลือกการเงินและบัญชีและรปถ boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 813 อ่าน.
36 49 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เภสัชกร boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 734 อ่าน.
37 50 มูลนิธิตรีธาราในเครือข่ายรง.น้ำตาลอีสานมอบหนังสือ boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 752 อ่าน.
38 54 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 786 อ่าน.
39 55 โรงพยาบาลสามชัยร่วมต้านการใช้สารพิษ boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 715 อ่าน.
40 56 แจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อใหม่ โรงพยาบาลสามชัย boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 598 อ่าน.
41 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 623 อ่าน.
42 58 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 686 อ่าน.
43 59 กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 605 อ่าน.
44 60 รับมอบบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 781 อ่าน.
45 61 พิธีมอบ"อาคารล้างเครื่องมือแพทย์(อาคารครูในดวงใจ)" boyer กิจกรรมต่างๆ 1039 อ่าน.
46 62 เตือนภัยจากฝุ่น PM.2.5 boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 650 อ่าน.
47 64 ซ้อมแผนอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 boyer กิจกรรมต่างๆ 1092 อ่าน.
48 65 แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา boyer ข่าวประกาศราคา จัดซื้อจัดจ้าง 1029 อ่าน.
49 66 เชิญบุคคลที่สนใจทำบุญร่วมบริจาคแก่โรงพยาบาลสามชัย boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 601 อ่าน.
50 67 ทาง Tesco Lotus บริจาคน้ำดื่มสะอาดแก่ 5 โรงพยาบาล boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 651 อ่าน.
51 68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. boyer ข่าวประกาศราคา จัดซื้อจัดจ้าง 889 อ่าน.
52 69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา boyer ข่าวประกาศราคา จัดซื้อจัดจ้าง 822 อ่าน.
53 70 ประกาศรับสมัคร boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 868 อ่าน.
54 72 boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 อ่าน.
55 73 ITA2564(EB1-EB21) boyer ITA2564 9 อ่าน.
56 76 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัด boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 604 อ่าน.
57 77 ประกาศรายชื่ผู้สอบคัดเลือก boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 640 อ่าน.
58 78 รับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 boyer กิจกรรมต่างๆ 867 อ่าน.
59 79 พอสว โรงพยาบาลสามชัย boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 488 อ่าน.
60 80 ประกาศรับสมัครคัดเลือก เภสัชกร boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 602 อ่าน.
61 81 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 482 อ่าน.
62 82 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 537 อ่าน.
63 83 ประกาศรับสมัครพนักงานลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 1389 อ่าน.
64 84 ขยายวันสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 731 อ่าน.
65 85 ทำฟันฟรี !! วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 425 อ่าน.
66 86 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 4 ตำแหน่ง boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 580 อ่าน.
67 87 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 672 อ่าน.
68 89 วันส้วมโลก ประจำปี 2563 boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 680 อ่าน.
69 90 ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเข้าทำงาน boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 999 อ่าน.
70 91 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 572 อ่าน.
71 92 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 914 อ่าน.
72 94 ITA2564(EB22-EB24) boyer ITA2564 3 อ่าน.
73 95 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 542 อ่าน.
74 96 แนวทางการให้บริการทันตกรรมในสถานการณ์ boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 379 อ่าน.
75 97 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก (รายวัน) boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 465 อ่าน.
76 98 คุณปิยา อาษาพนมและเพื่อนเกาหลีใต้ boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 475 อ่าน.
77 99 พระ อ.อ่วบ วัด ป่าแสงสำราญธรรม boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 341 อ่าน.
78 100 ด่วน!!ประกาศรับสมัครบุคคลลูกจ้างรายวัน boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 1526 อ่าน.
79 101 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 653 อ่าน.
80 102 ประกาศ!!รับสมัคร boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 535 อ่าน.
81 103 ประกาศ!! ผลการสอบคัดเลือก boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 628 อ่าน.
82 104 ประกาศ!!! รับสมัคร boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 398 อ่าน.
83 105 ประกาศ!!! ผลการคัดเลือก boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 471 อ่าน.
84 106 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 894 อ่าน.
85 107 2021-08-27 ตามประกาศโรงพยาบาสสามชัย boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 523 อ่าน.
86 108 2021-08-31 ผลประกาศโรงพยาบาสสามชัย boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 522 อ่าน.
87 109 03-09-2564 ประกาศรับสมัคร boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 812 อ่าน.
88 110 ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง(รายวัน) boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 524 อ่าน.
89 111 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 512 อ่าน.
90 112 ประกาศลำดับรายชื่อบุคคลผ่านการสอบคัดเลือก boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 560 อ่าน.
91 114 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 797 อ่าน.
92 115 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ข่าวประกาศราคา จัดซื้อจัดจ้าง 276 อ่าน.
93 116 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 329 อ่าน.
94 117 MOIT2565 boyer HACKED BY TURK HACK TEAM - GHOST KILLER 2 อ่าน.
95 118 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 371 อ่าน.
96 119 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 482 อ่าน.
97 120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา boyer ข่าวประกาศราคา จัดซื้อจัดจ้าง 222 อ่าน.
98 121 MOIT2565(MOIT5-MOIT16) boyer HACKED BY TURK HACK TEAM - GHOST KILLER 2 อ่าน.
99 122 MOIT2565(MOIT17-MOIT23) boyer HACKED BY TURK HACK TEAM - GHOST KILLER 2 อ่าน.
100 123 27/06/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 248 อ่าน.
101 124 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 282 อ่าน.
102 125 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 320 อ่าน.
103 126 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ boyer ข่าวประกาศราคา จัดซื้อจัดจ้าง 138 อ่าน.
104 127 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 283 อ่าน.
105 128 17082565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคล boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 215 อ่าน.
106 129 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 314 อ่าน.
107 130 28/09/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 247 อ่าน.
108 131 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 2 ตัน boyer ข่าวประกาศราคา จัดซื้อจัดจ้าง 99 อ่าน.
109 132 ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพวังคำชัยมอบเงินสมทบ boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 36 อ่าน.
110 133 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) boyer ข่าวประกาศราคา จัดซื้อจัดจ้าง 73 อ่าน.
111 134 มูลนิธิตรีธารา อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 44 อ่าน.
112 135 ประกาศรับสมัคร boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 140 อ่าน.
113 136 เปิดรับสมัครตำแหน่ง boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 74 อ่าน.
114 137 รายงานงบการเงินโรงพยาบาลสามชัย boyer กิจกรรมต่างๆ 58 อ่าน.
115 139 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 52 อ่าน.
116 140 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 67 อ่าน.
117 141 รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชัวคราว(รายวัน) boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 218 อ่าน.
118 142 โรงพยาบาลสามชัยเปิดรับสมัคร 2 อัตรา boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 166 อ่าน.
119 143 แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดหา boyer ข่าวประกาศราคา จัดซื้อจัดจ้าง 71 อ่าน.
120 144 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 88 อ่าน.
121 145 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก boyer ข่าวประชาสัมพันธ์ 108 อ่าน.