N E W S

ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว ผู้ตั้ง ประเภทข่าว อ่าน ###
1 3 ขับขี่ ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค โรงพยาบาลสามชัย admin กิจกรรมอื่นๆ 728 อ่าน.
2 4 ประเพณีสงกรานต์ โรงพยาบาลสามชัย ปี 59 admin กิจกรรมอื่นๆ 707 อ่าน.
3 6 โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ อ.สามชัย 2560 admin ประชาสัมพันธ์ 715 อ่าน.
4 8 พิธีถวายดอกไม้จันทน์พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 admin กิจกรรมอื่นๆ 732 อ่าน.
5 10 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 admin ประกวดราคา 699 อ่าน.
6 11 พิธีมอบอาคารโรคเรื้อรัง admin กิจกรรมอื่นๆ 741 อ่าน.
7 12 ร่วมร้อยเรื่องราว วังน้ำสามคำ admin ประชาสัมพันธ์ 612 อ่าน.
8 13 การประชุมซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2561 admin ประชาสัมพันธ์ 610 อ่าน.
9 14 ประกาศซื้อเครื่องมือแพทย์-รพ.สามชัย admin ประกวดราคา 779 อ่าน.
10 15 แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน admin ประชาสัมพันธ์ 837 อ่าน.
11 17 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง admin ประกวดราคา 784 อ่าน.
12 18 การอนุมัติแผนงาน งบค่าบริการทางการแพทย์ admin ประชาสัมพันธ์ 641 อ่าน.
13 20 โรงพยาบาล รณรงค์ใช้ถุงผ้า admin ประชาสัมพันธ์ 777 อ่าน.
14 21 แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา admin ประกวดราคา 953 อ่าน.
15 22 เปิดรับสมัครพนักงาน admin ประชาสัมพันธ์ 1015 อ่าน.
16 23 พิธีเปิดตึก น้ำตาลอิสานรวมใจ 2 admin ประชาสัมพันธ์ 675 อ่าน.
17 24 พิธีรับมอบอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง admin กิจกรรมอื่นๆ 1245 อ่าน.
18 25 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ admin กิจกรรมอื่นๆ 879 อ่าน.
19 27 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ admin กิจกรรมอื่นๆ 696 อ่าน.
20 28 พิธีเปิดโรงครัว admin ประชาสัมพันธ์ 699 อ่าน.
21 29 โครงการตรวจสุขภาพประชาชน โรงงานน้ำตาลอิสาน admin กิจกรรมอื่นๆ 751 อ่าน.
22 30 ประกาศรับสมัครบุคคลากร admin ประชาสัมพันธ์ 832 อ่าน.
23 32 ออกหน่วย พอ.สว. บ้านหนองช้าง admin กิจกรรมอื่นๆ 1121 อ่าน.
24 33 GREEN&CLEAN HOSPITAL admin กิจกรรมอื่นๆ 848 อ่าน.
25 37 H4U for Smart Hospital admin ประชาสัมพันธ์ 688 อ่าน.
26 38 พิธีมอบห้องพิเศษ ๗ (สงฆ์อาพาธ) admin ประชาสัมพันธ์ 561 อ่าน.
27 39 ประกาศรับสมัครบุคคล admin ประชาสัมพันธ์ 882 อ่าน.
28 40 รายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือก admin ประชาสัมพันธ์ 803 อ่าน.
29 41 ประกาศรับสมัครคัดเลือก เภสัชกร การเงินบัญชีและรปภ admin ประชาสัมพันธ์ 803 อ่าน.
30 42 โรงเรียนกมลาลักษณ์บริจาคน้ำให้แก่โรงพยาบาลสามชัย admin ประชาสัมพันธ์ 701 อ่าน.
31 43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. boyer ประกวดราคา 1570 อ่าน.
32 44 ข่าวประชาสัมพันธ์การตรวจราชการรอบที่ 2/2562 boyer ประชาสัมพันธ์ 867 อ่าน.
33 45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 706 อ่าน.
34 47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนน คสล. boyer ประกวดราคา 730 อ่าน.
35 48 ประกาศรายชื่อสอบผ่านคัดเลือกการเงินและบัญชีและรปถ boyer ประชาสัมพันธ์ 785 อ่าน.
36 49 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เภสัชกร boyer ประชาสัมพันธ์ 686 อ่าน.
37 50 มูลนิธิตรีธาราในเครือข่ายรง.น้ำตาลอีสานมอบหนังสือ boyer ประชาสัมพันธ์ 697 อ่าน.
38 54 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) boyer ประชาสัมพันธ์ 742 อ่าน.
39 55 โรงพยาบาลสามชัยร่วมต้านการใช้สารพิษ boyer ประชาสัมพันธ์ 661 อ่าน.
40 56 แจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อใหม่ โรงพยาบาลสามชัย boyer ประชาสัมพันธ์ 561 อ่าน.
41 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 603 อ่าน.
42 58 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 653 อ่าน.
43 59 กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต boyer ประชาสัมพันธ์ 582 อ่าน.
44 60 รับมอบบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น boyer ประชาสัมพันธ์ 749 อ่าน.
45 61 พิธีมอบ"อาคารล้างเครื่องมือแพทย์(อาคารครูในดวงใจ)" boyer กิจกรรมอื่นๆ 1014 อ่าน.
46 62 เตือนภัยจากฝุ่น PM.2.5 boyer ประชาสัมพันธ์ 624 อ่าน.
47 64 ซ้อมแผนอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 boyer กิจกรรมอื่นๆ 1044 อ่าน.
48 65 แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา boyer ประกวดราคา 997 อ่าน.
49 66 เชิญบุคคลที่สนใจทำบุญร่วมบริจาคแก่โรงพยาบาลสามชัย boyer ประชาสัมพันธ์ 573 อ่าน.
50 67 ทาง Tesco Lotus บริจาคน้ำดื่มสะอาดแก่ 5 โรงพยาบาล boyer ประชาสัมพันธ์ 622 อ่าน.
51 68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. boyer ประกวดราคา 843 อ่าน.
52 69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา boyer ประกวดราคา 790 อ่าน.
53 70 ประกาศรับสมัคร boyer ประชาสัมพันธ์ 837 อ่าน.
54 72 boyer ประชาสัมพันธ์ 15 อ่าน.
55 73 ITA2564(EB1-EB21) boyer ITA2564 9 อ่าน.
56 76 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัด boyer ประชาสัมพันธ์ 574 อ่าน.
57 77 ประกาศรายชื่ผู้สอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 524 อ่าน.
58 78 รับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 boyer กิจกรรมอื่นๆ 796 อ่าน.
59 79 พอสว โรงพยาบาลสามชัย boyer ประชาสัมพันธ์ 443 อ่าน.
60 80 ประกาศรับสมัครคัดเลือก เภสัชกร boyer ประชาสัมพันธ์ 568 อ่าน.
61 81 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 451 อ่าน.
62 82 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว boyer ประชาสัมพันธ์ 512 อ่าน.
63 83 ประกาศรับสมัครพนักงานลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) boyer ประชาสัมพันธ์ 1354 อ่าน.
64 84 ขยายวันสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) boyer ประชาสัมพันธ์ 698 อ่าน.
65 85 ทำฟันฟรี !! วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ boyer ประชาสัมพันธ์ 395 อ่าน.
66 86 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 4 ตำแหน่ง boyer ประชาสัมพันธ์ 541 อ่าน.
67 87 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 622 อ่าน.
68 89 วันส้วมโลก ประจำปี 2563 boyer ประชาสัมพันธ์ 614 อ่าน.
69 90 ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเข้าทำงาน boyer ประชาสัมพันธ์ 957 อ่าน.
70 91 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) boyer ประชาสัมพันธ์ 548 อ่าน.
71 92 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 864 อ่าน.
72 94 ITA2564(EB22-EB24) boyer ITA2564 3 อ่าน.
73 95 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว boyer ประชาสัมพันธ์ 503 อ่าน.
74 96 แนวทางการให้บริการทันตกรรมในสถานการณ์ boyer ประชาสัมพันธ์ 353 อ่าน.
75 97 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก (รายวัน) boyer ประชาสัมพันธ์ 438 อ่าน.
76 98 คุณปิยา อาษาพนมและเพื่อนเกาหลีใต้ boyer ประชาสัมพันธ์ 429 อ่าน.
77 99 พระ อ.อ่วบ วัด ป่าแสงสำราญธรรม boyer ประชาสัมพันธ์ 313 อ่าน.
78 100 ด่วน!!ประกาศรับสมัครบุคคลลูกจ้างรายวัน boyer ประชาสัมพันธ์ 1099 อ่าน.
79 101 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 629 อ่าน.
80 102 ประกาศ!!รับสมัคร boyer ประชาสัมพันธ์ 492 อ่าน.
81 103 ประกาศ!! ผลการสอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 603 อ่าน.
82 104 ประกาศ!!! รับสมัคร boyer ประชาสัมพันธ์ 366 อ่าน.
83 105 ประกาศ!!! ผลการคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 444 อ่าน.
84 106 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 875 อ่าน.
85 107 2021-08-27 ตามประกาศโรงพยาบาสสามชัย boyer ประชาสัมพันธ์ 496 อ่าน.
86 108 2021-08-31 ผลประกาศโรงพยาบาสสามชัย boyer ประชาสัมพันธ์ 497 อ่าน.
87 109 03-09-2564 ประกาศรับสมัคร boyer ประชาสัมพันธ์ 783 อ่าน.
88 110 ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง(รายวัน) boyer ประชาสัมพันธ์ 494 อ่าน.
89 111 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 482 อ่าน.
90 112 ประกาศลำดับรายชื่อบุคคลผ่านการสอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 515 อ่าน.
91 114 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 754 อ่าน.
92 115 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประกวดราคา 249 อ่าน.
93 116 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ boyer ประชาสัมพันธ์ 267 อ่าน.
94 117 MOIT2565 boyer MOIT2565 2 อ่าน.
95 118 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 boyer ประชาสัมพันธ์ 326 อ่าน.
96 119 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น boyer ประชาสัมพันธ์ 287 อ่าน.
97 120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา boyer ประกวดราคา 193 อ่าน.
98 121 MOIT2565(MOIT5-MOIT16) boyer MOIT2565 2 อ่าน.
99 122 MOIT2565(MOIT17-MOIT23) boyer MOIT2565 2 อ่าน.
100 123 27/06/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น boyer ประชาสัมพันธ์ 229 อ่าน.
101 124 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 249 อ่าน.
102 125 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 297 อ่าน.
103 126 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ boyer ประกวดราคา 115 อ่าน.
104 127 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว boyer ประชาสัมพันธ์ 256 อ่าน.
105 128 17082565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคล boyer ประชาสัมพันธ์ 184 อ่าน.
106 129 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น boyer ประชาสัมพันธ์ 263 อ่าน.
107 130 28/09/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ boyer ประชาสัมพันธ์ 213 อ่าน.
108 131 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 2 ตัน boyer ประกวดราคา 40 อ่าน.
109 132 ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพวังคำชัยมอบเงินสมทบ boyer ประชาสัมพันธ์ 1 อ่าน.
110 133 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) boyer ประกวดราคา 1 อ่าน.