230 หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง

อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180

โทร : 043-019-757

Fax : 043-019-709