โรงพยาบาลสามชัย  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ตั้ง 230 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

พื้นที่ 43 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 6 รายได้แก่

 • นายสงคราม บำรุงสัตย์ (3 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา)
 • นางจอม สารขันธ์ (3 ไร่)
 • นายสมใจ ขันธุแสง (21 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา)
 • นายเสน บันโสภา (7 ไร่)
 • นางจันทร์แดง ศรีเคนา (7 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา)
 • หลวงปู่เคน ชุตินธโร

ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร จากกระทรวงสาธารณสุข จำนวนเงิน 11,200,000.00 บาทได้รับงบประมาณสนับสนุนจัดซื้อครุภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข จำนวนเงิน 693,090 บาท  เงินผ้าป่าสามัคคีจำนวนเงิน 899,166.38 บาทและจาก บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด จำนวนเงิน6ล้านบาท

          โรงพยาบาลสามชัยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ วันที่ 15 ตุลาคม 2556 และแยกการให้บริการจากแม่ข่ายโรงพยาบาลคำม่วง วันที่ 1 ตุลาคม 2559 มี ประชากรในเขตรับผิดชอบของอำเภอสามชัย จำนวน  24,923 คน (ตุลาคม 2560)

          ปี พ.ศ 2560 โรงพยาบาลสามชัยได้รับความอนุเคราะห์บริจาค ดังนี้

 1. อาคารโรคเรื้อรัง บริจาคโดย  บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด งบประมาณ 1,949,999 บาท
 2. ห้องน้ำประชาชน บริจาคโดยพระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ ร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธา จำนวนเงิน 2 แสนบาท
 3. อาคารทันตกรรม และอาคารงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม(PCU)  บริจาคโดย  บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด  ด้วยงบประมาณ  3,500,000 บาท
 4. อาคารผู้ป่วยในบริจาคโดยท่านกมล สกลเดชา ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และคุณดวงกมล สกลเดชา พร้อมครอบครัว ด้วยงบประมาณ  6,700,000  ซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการ  เดือน  ตุลาคมพ.ศ.2561
 5. อาคารโรงครัว บริจาคโดย นางเมตรา  ภาคเจริญ และคณะ ด้วยงบประมาณ 450,000 บาท   สร้างแล้วเสร็จวันที่  26  ตุลาคม  2561  เริ่มเปิดใช้วันที่ 10 ธันวาคม  2561
 6. อาคารล้างเครื่องมือ บริจาคโดย เพื่อน KKC และมูลนิธิตรีธารา  ด้วยงบประมาณ  500,000 บาท สร้างเสร็จและรับมอบวันที่  17  ธันวาคม  2562