N E W | ข่าวประชาสัมพันธ์
 • darkblurbg
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
  บุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ
 • darkblurbg
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ
  ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566
 • darkblurbg
  แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดหา
  และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2564
 • darkblurbg
  โรงพยาบาลสามชัยเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
  พยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้
 • darkblurbg
  รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชัวคราว(รายวัน)
  ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา

D O W N L O A D - D O C U M E N T
# ชื่อรายการโหลด ประเภท Views โหลด
1 ดาวน์โหลดเอกสารฝ่ายงานธุรการ, การเงิน, พัสดุ, ไอที,ลากิจ/ลาป่วยและซ่อมบำรุง เอกสารทางราชการ 6,954
2 ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เอกสารทางราชการ 1,395
3 ITA 61 โรงพยาบาลสามชัย เอกสารทางราชการ 1,452
4 โปรแกรม Person 1,068
5 LOGO โรงพยาบาลสามชัย โปรแกรมต่างๆ 1,314
6 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผน 1,166
7 แผนจัดซื้อทันตกรรม แผน 1,157
8 แผนจัดซื้อเอกเรย์ แผน 973
9 แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา แผน 2,010
10 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ แผน 683
ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ ###
1 HACKED BY TURK HACK TEAM - GHOST KILLER 28 0 อ่าน.