วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยคณะตรวจราชการ ได้ลงพื้นที่ โรงพยาบาลสามชัย เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารคน เงิน ของ และประเด็นที่มีปัญหาของพื้นที่ โดยมีนายแพทย์เมธา ดิเรกโภค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามชัยและทีมบุคลากรสาธารณสุข คปสอ.สามชัย ร่วมต้อนรับและนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน รอบที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562