วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเมธา ดิเรกโภค และคณะเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ให้บริการประชาชนออกตรวจรักษาโรคทั่วไป ร่วมกับโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ออกจัดบูทเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองช้าง และมีประชาชนจำนวนมากมารับบริการในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์