หนังสือประกาศแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2562      >> ดาวน์โหลดได้ ที่นี้ <<

แผนจัดซื้อยา รพ.สามชัย ปี 2562                                             >> ดาวน์โหลดได้ ที่นี้ <<

แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รพ.สามชัย ปี 2562                          >> ดาวน์โหลดได้ ที่นี้ <<

แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ รพ.สามชัย ปี 2562         >> ดาวน์โหลดได้ ที่นี้ <<

แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม รพ.สามชัย ปี 2562                           >> ดาวน์โหลดได้ ที่นี้ <<

แผนจัดซื้อวัสดุเอกซเรย์ รพ.สามชัย ปี 2562                             >> ดาวน์โหลดได้ ที่นี้ <<

แผนจัดซื้อวัสดุทางเภสัชกรรม รพ.สามชัย ปี 2                          >> ดาวน์โหลดได้ ที่นี้ <<