Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     ประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก boyer 11 อ่าน.
2 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก boyer 63 อ่าน.
3 27/06/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น boyer 88 อ่าน.
4 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น boyer 181 อ่าน.
5 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 boyer 234 อ่าน.
6 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ boyer 171 อ่าน.
7 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก boyer 622 อ่าน.
8 ประกาศลำดับรายชื่อบุคคลผ่านการสอบคัดเลือก boyer 413 อ่าน.
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก boyer 380 อ่าน.
10 ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง(รายวัน) boyer 395 อ่าน.
11 03-09-2564 ประกาศรับสมัคร boyer 664 อ่าน.
12 2021-08-31 ผลประกาศโรงพยาบาสสามชัย boyer 408 อ่าน.
13 2021-08-27 ตามประกาศโรงพยาบาสสามชัย boyer 415 อ่าน.
14 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก boyer 783 อ่าน.
15 ประกาศ!!! ผลการคัดเลือก boyer 350 อ่าน.
16 ประกาศ!!! รับสมัคร boyer 284 อ่าน.
17 ประกาศ!! ผลการสอบคัดเลือก boyer 505 อ่าน.
18 ประกาศ!!รับสมัคร boyer 407 อ่าน.
19 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก boyer 548 อ่าน.
20 ด่วน!!ประกาศรับสมัครบุคคลลูกจ้างรายวัน boyer 998 อ่าน.
21 พระ อ.อ่วบ วัด ป่าแสงสำราญธรรม boyer 233 อ่าน.
22 คุณปิยา อาษาพนมและเพื่อนเกาหลีใต้ boyer 324 อ่าน.
23 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก (รายวัน) boyer 337 อ่าน.
24 แนวทางการให้บริการทันตกรรมในสถานการณ์ boyer 268 อ่าน.
25 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว boyer 410 อ่าน.
26 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก boyer 758 อ่าน.
27 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) boyer 457 อ่าน.
28 ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเข้าทำงาน boyer 841 อ่าน.
29 วันส้วมโลก ประจำปี 2563 boyer 509 อ่าน.
30 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก boyer 531 อ่าน.
31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 4 ตำแหน่ง boyer 442 อ่าน.
32 ทำฟันฟรี !! วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ boyer 319 อ่าน.
33 ขยายวันสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) boyer 613 อ่าน.
34 ประกาศรับสมัครพนักงานลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) boyer 1232 อ่าน.
35 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว boyer 418 อ่าน.
36 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก boyer 360 อ่าน.
37 ประกาศรับสมัครคัดเลือก เภสัชกร boyer 471 อ่าน.
38 พอสว โรงพยาบาลสามชัย boyer 335 อ่าน.
39 ประกาศรายชื่ผู้สอบคัดเลือก boyer 432 อ่าน.
40 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัด boyer 474 อ่าน.
41 boyer 15 อ่าน.
42 ประกาศรับสมัคร boyer 725 อ่าน.
43 ทาง Tesco Lotus บริจาคน้ำดื่มสะอาดแก่ 5 โรงพยาบาล boyer 529 อ่าน.
44 เชิญบุคคลที่สนใจทำบุญร่วมบริจาคแก่โรงพยาบาลสามชัย boyer 469 อ่าน.
45 เตือนภัยจากฝุ่น PM.2.5 boyer 544 อ่าน.
46 รับมอบบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น boyer 633 อ่าน.
47 กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต boyer 500 อ่าน.
48 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก boyer 557 อ่าน.
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก boyer 509 อ่าน.
50 แจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อใหม่ โรงพยาบาลสามชัย boyer 467 อ่าน.
51 โรงพยาบาลสามชัยร่วมต้านการใช้สารพิษ boyer 542 อ่าน.
52 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) boyer 643 อ่าน.
53 มูลนิธิตรีธาราในเครือข่ายรง.น้ำตาลอีสานมอบหนังสือ boyer 559 อ่าน.
54 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เภสัชกร boyer 566 อ่าน.
55 ประกาศรายชื่อสอบผ่านคัดเลือกการเงินและบัญชีและรปถ boyer 673 อ่าน.
56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก boyer 609 อ่าน.
57 ข่าวประชาสัมพันธ์การตรวจราชการรอบที่ 2/2562 boyer 695 อ่าน.
58 โรงเรียนกมลาลักษณ์บริจาคน้ำให้แก่โรงพยาบาลสามชัย admin 598 อ่าน.
59 ประกาศรับสมัครคัดเลือก เภสัชกร การเงินบัญชีและรปภ admin 704 อ่าน.
60 รายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือก admin 692 อ่าน.
61 ประกาศรับสมัครบุคคล admin 750 อ่าน.
62 พิธีมอบห้องพิเศษ ๗ (สงฆ์อาพาธ) admin 476 อ่าน.
63 H4U for Smart Hospital admin 564 อ่าน.
64 ประกาศรับสมัครบุคคลากร admin 738 อ่าน.
65 พิธีเปิดโรงครัว admin 594 อ่าน.
66 พิธีเปิดตึก น้ำตาลอิสานรวมใจ 2 admin 565 อ่าน.
67 เปิดรับสมัครพนักงาน admin 899 อ่าน.
68 โรงพยาบาล รณรงค์ใช้ถุงผ้า admin 643 อ่าน.
69 การอนุมัติแผนงาน งบค่าบริการทางการแพทย์ admin 539 อ่าน.
70 แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน admin 701 อ่าน.
71 การประชุมซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2561 admin 521 อ่าน.
72 ร่วมร้อยเรื่องราว วังน้ำสามคำ admin 517 อ่าน.
73 โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ อ.สามชัย 2560 admin 611 อ่าน.