Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     ประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 คุณปิยา อาษาพนมและเพื่อนเกาหลีใต้ boyer 62 อ่าน.
2 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก (รายวัน) boyer 61 อ่าน.
3 แนวทางการให้บริการทันตกรรมในสถานการณ์ boyer 29 อ่าน.
4 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว boyer 136 อ่าน.
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก boyer 390 อ่าน.
6 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) boyer 221 อ่าน.
7 ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเข้าทำงาน boyer 491 อ่าน.
8 วันส้วมโลก ประจำปี 2563 boyer 269 อ่าน.
9 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก boyer 309 อ่าน.
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 4 ตำแหน่ง boyer 238 อ่าน.
11 ทำฟันฟรี !! วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ boyer 148 อ่าน.
12 ขยายวันสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) boyer 412 อ่าน.
13 ประกาศรับสมัครพนักงานลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) boyer 912 อ่าน.
14 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว boyer 220 อ่าน.
15 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก boyer 183 อ่าน.
16 ประกาศรับสมัครคัดเลือก เภสัชกร boyer 255 อ่าน.
17 พอสว โรงพยาบาลสามชัย boyer 148 อ่าน.
18 ประกาศรายชื่ผู้สอบคัดเลือก boyer 237 อ่าน.
19 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัด boyer 256 อ่าน.
20 boyer 15 อ่าน.
21 ประกาศรับสมัคร boyer 462 อ่าน.
22 ทาง Tesco Lotus บริจาคน้ำดื่มสะอาดแก่ 5 โรงพยาบาล boyer 348 อ่าน.
23 เชิญบุคคลที่สนใจทำบุญร่วมบริจาคแก่โรงพยาบาลสามชัย boyer 241 อ่าน.
24 เตือนภัยจากฝุ่น PM.2.5 boyer 325 อ่าน.
25 รับมอบบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น boyer 360 อ่าน.
26 กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต boyer 278 อ่าน.
27 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก boyer 326 อ่าน.
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก boyer 294 อ่าน.
29 แจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อใหม่ โรงพยาบาลสามชัย boyer 259 อ่าน.
30 โรงพยาบาลสามชัยร่วมต้านการใช้สารพิษ boyer 294 อ่าน.
31 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) boyer 404 อ่าน.
32 มูลนิธิตรีธาราในเครือข่ายรง.น้ำตาลอีสานมอบหนังสือ boyer 311 อ่าน.
33 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เภสัชกร boyer 313 อ่าน.
34 ประกาศรายชื่อสอบผ่านคัดเลือกการเงินและบัญชีและรปถ boyer 426 อ่าน.
35 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก boyer 382 อ่าน.
36 ข่าวประชาสัมพันธ์การตรวจราชการรอบที่ 2/2562 boyer 378 อ่าน.
37 โรงเรียนกมลาลักษณ์บริจาคน้ำให้แก่โรงพยาบาลสามชัย admin 316 อ่าน.
38 ประกาศรับสมัครคัดเลือก เภสัชกร การเงินบัญชีและรปภ admin 444 อ่าน.
39 รายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือก admin 428 อ่าน.
40 ประกาศรับสมัครบุคคล admin 473 อ่าน.
41 พิธีมอบห้องพิเศษ ๗ (สงฆ์อาพาธ) admin 275 อ่าน.
42 H4U for Smart Hospital admin 315 อ่าน.
43 ประกาศรับสมัครบุคคลากร admin 494 อ่าน.
44 พิธีเปิดโรงครัว admin 342 อ่าน.
45 พิธีเปิดตึก น้ำตาลอิสานรวมใจ 2 admin 328 อ่าน.
46 เปิดรับสมัครพนักงาน admin 596 อ่าน.
47 โรงพยาบาล รณรงค์ใช้ถุงผ้า admin 358 อ่าน.
48 การอนุมัติแผนงาน งบค่าบริการทางการแพทย์ admin 303 อ่าน.
49 แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน admin 381 อ่าน.
50 การประชุมซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2561 admin 282 อ่าน.
51 ร่วมร้อยเรื่องราว วังน้ำสามคำ admin 283 อ่าน.
52 โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ อ.สามชัย 2560 admin 351 อ่าน.
53 กิจกรรมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ คปสอ.คำม่วง-สามชัย admin 371 อ่าน.