N E W S

ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว ผู้ตั้ง ประเภทข่าว อ่าน ###
1 1 กิจกรรมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ คปสอ.คำม่วง-สามชัย admin ประชาสัมพันธ์ 233 อ่าน.
2 3 ขับขี่ ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค โรงพยาบาลสามชัย admin กิจกรรมอื่นๆ 211 อ่าน.
3 4 ประเพณีสงกรานต์ โรงพยาบาลสามชัย ปี 59 admin กิจกรรมอื่นๆ 253 อ่าน.
4 6 โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ อ.สามชัย 2560 admin ประชาสัมพันธ์ 232 อ่าน.
5 8 พิธีถวายดอกไม้จันทน์พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 admin กิจกรรมอื่นๆ 267 อ่าน.
6 10 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 admin ประกวดราคา 194 อ่าน.
7 11 พิธีมอบอาคารโรคเรื้อรัง admin กิจกรรมอื่นๆ 262 อ่าน.
8 12 ร่วมร้อยเรื่องราว วังน้ำสามคำ admin ประชาสัมพันธ์ 165 อ่าน.
9 13 การประชุมซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2561 admin ประชาสัมพันธ์ 173 อ่าน.
10 14 ประกาศซื้อเครื่องมือแพทย์-รพ.สามชัย admin ประกวดราคา 292 อ่าน.
11 15 แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน admin ประชาสัมพันธ์ 242 อ่าน.
12 17 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง admin ประกวดราคา 326 อ่าน.
13 18 การอนุมัติแผนงาน งบค่าบริการทางการแพทย์ admin ประชาสัมพันธ์ 186 อ่าน.
14 20 โรงพยาบาล รณรงค์ใช้ถุงผ้า admin ประชาสัมพันธ์ 237 อ่าน.
15 21 แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา admin ประกวดราคา 415 อ่าน.
16 22 เปิดรับสมัครพนักงาน admin ประชาสัมพันธ์ 436 อ่าน.
17 23 พิธีเปิดตึก น้ำตาลอิสานรวมใจ 2 admin ประชาสัมพันธ์ 212 อ่าน.
18 24 พิธีรับมอบอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง admin กิจกรรมอื่นๆ 400 อ่าน.
19 25 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ admin กิจกรรมอื่นๆ 258 อ่าน.
20 27 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ admin กิจกรรมอื่นๆ 197 อ่าน.
21 28 พิธีเปิดโรงครัว admin ประชาสัมพันธ์ 222 อ่าน.
22 29 โครงการตรวจสุขภาพประชาชน โรงงานน้ำตาลอิสาน admin กิจกรรมอื่นๆ 230 อ่าน.
23 30 ประกาศรับสมัครบุคคลากร admin ประชาสัมพันธ์ 375 อ่าน.
24 32 ออกหน่วย พอ.สว. บ้านหนองช้าง admin กิจกรรมอื่นๆ 348 อ่าน.
25 33 GREEN&CLEAN HOSPITAL admin กิจกรรมอื่นๆ 338 อ่าน.
26 37 H4U for Smart Hospital admin ประชาสัมพันธ์ 223 อ่าน.
27 38 พิธีมอบห้องพิเศษ ๗ (สงฆ์อาพาธ) admin ประชาสัมพันธ์ 173 อ่าน.
28 39 ประกาศรับสมัครบุคคล admin ประชาสัมพันธ์ 326 อ่าน.
29 40 รายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือก admin ประชาสัมพันธ์ 287 อ่าน.
30 41 ประกาศรับสมัครคัดเลือก เภสัชกร การเงินบัญชีและรปภ admin ประชาสัมพันธ์ 311 อ่าน.
31 42 โรงเรียนกมลาลักษณ์บริจาคน้ำให้แก่โรงพยาบาลสามชัย admin ประชาสัมพันธ์ 210 อ่าน.
32 43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. boyer ประกวดราคา 1145 อ่าน.
33 44 ข่าวประชาสัมพันธ์การตรวจราชการรอบที่ 2/2562 boyer ประชาสัมพันธ์ 239 อ่าน.
34 45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 259 อ่าน.
35 47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนน คสล. boyer ประกวดราคา 250 อ่าน.
36 48 ประกาศรายชื่อสอบผ่านคัดเลือกการเงินและบัญชีและรปถ boyer ประชาสัมพันธ์ 299 อ่าน.
37 49 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เภสัชกร boyer ประชาสัมพันธ์ 196 อ่าน.
38 50 มูลนิธิตรีธาราในเครือข่ายรง.น้ำตาลอีสานมอบหนังสือ boyer ประชาสัมพันธ์ 176 อ่าน.
39 54 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) boyer ประชาสัมพันธ์ 270 อ่าน.
40 55 โรงพยาบาลสามชัยร่วมต้านการใช้สารพิษ boyer ประชาสัมพันธ์ 170 อ่าน.
41 56 แจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อใหม่ โรงพยาบาลสามชัย boyer ประชาสัมพันธ์ 151 อ่าน.
42 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 167 อ่าน.
43 58 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 199 อ่าน.
44 59 กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต boyer ประชาสัมพันธ์ 171 อ่าน.
45 60 รับมอบบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น boyer ประชาสัมพันธ์ 216 อ่าน.
46 61 พิธีมอบ"อาคารล้างเครื่องมือแพทย์(อาคารครูในดวงใจ)" boyer กิจกรรมอื่นๆ 239 อ่าน.
47 62 เตือนภัยจากฝุ่น PM.2.5 boyer ประชาสัมพันธ์ 164 อ่าน.
48 64 ซ้อมแผนอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 boyer กิจกรรมอื่นๆ 257 อ่าน.
49 65 แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา boyer ประกวดราคา 278 อ่าน.
50 66 เชิญบุคคลที่สนใจทำบุญร่วมบริจาคแก่โรงพยาบาลสามชัย boyer ประชาสัมพันธ์ 126 อ่าน.
51 67 ทาง Tesco Lotus บริจาคน้ำดื่มสะอาดแก่ 5 โรงพยาบาล boyer ประชาสัมพันธ์ 229 อ่าน.
52 68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. boyer ประกวดราคา 159 อ่าน.
53 69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา boyer ประกวดราคา 109 อ่าน.
54 70 ประกาศรับสมัคร boyer ประชาสัมพันธ์ 310 อ่าน.
55 72 boyer ประชาสัมพันธ์ 15 อ่าน.
56 73 ITA2563 boyer ITA2563 9 อ่าน.
57 76 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัด boyer ประชาสัมพันธ์ 137 อ่าน.
58 77 ประกาศรายชื่ผู้สอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 123 อ่าน.
59 78 รับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 boyer กิจกรรมอื่นๆ 71 อ่าน.
60 79 พอสว โรงพยาบาลสามชัย boyer ประชาสัมพันธ์ 41 อ่าน.
61 80 ประกาศรับสมัครคัดเลือก เภสัชกร boyer ประชาสัมพันธ์ 98 อ่าน.