N E W S

ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว ผู้ตั้ง ประเภทข่าว อ่าน ###
1 3 ขับขี่ ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค โรงพยาบาลสามชัย admin กิจกรรมอื่นๆ 482 อ่าน.
2 4 ประเพณีสงกรานต์ โรงพยาบาลสามชัย ปี 59 admin กิจกรรมอื่นๆ 503 อ่าน.
3 6 โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ อ.สามชัย 2560 admin ประชาสัมพันธ์ 489 อ่าน.
4 8 พิธีถวายดอกไม้จันทน์พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 admin กิจกรรมอื่นๆ 520 อ่าน.
5 10 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 admin ประกวดราคา 481 อ่าน.
6 11 พิธีมอบอาคารโรคเรื้อรัง admin กิจกรรมอื่นๆ 506 อ่าน.
7 12 ร่วมร้อยเรื่องราว วังน้ำสามคำ admin ประชาสัมพันธ์ 409 อ่าน.
8 13 การประชุมซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2561 admin ประชาสัมพันธ์ 407 อ่าน.
9 14 ประกาศซื้อเครื่องมือแพทย์-รพ.สามชัย admin ประกวดราคา 569 อ่าน.
10 15 แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน admin ประชาสัมพันธ์ 537 อ่าน.
11 17 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง admin ประกวดราคา 594 อ่าน.
12 18 การอนุมัติแผนงาน งบค่าบริการทางการแพทย์ admin ประชาสัมพันธ์ 429 อ่าน.
13 20 โรงพยาบาล รณรงค์ใช้ถุงผ้า admin ประชาสัมพันธ์ 498 อ่าน.
14 21 แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา admin ประกวดราคา 722 อ่าน.
15 22 เปิดรับสมัครพนักงาน admin ประชาสัมพันธ์ 778 อ่าน.
16 23 พิธีเปิดตึก น้ำตาลอิสานรวมใจ 2 admin ประชาสัมพันธ์ 464 อ่าน.
17 24 พิธีรับมอบอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง admin กิจกรรมอื่นๆ 841 อ่าน.
18 25 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ admin กิจกรรมอื่นๆ 579 อ่าน.
19 27 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ admin กิจกรรมอื่นๆ 454 อ่าน.
20 28 พิธีเปิดโรงครัว admin ประชาสัมพันธ์ 469 อ่าน.
21 29 โครงการตรวจสุขภาพประชาชน โรงงานน้ำตาลอิสาน admin กิจกรรมอื่นๆ 497 อ่าน.
22 30 ประกาศรับสมัครบุคคลากร admin ประชาสัมพันธ์ 625 อ่าน.
23 32 ออกหน่วย พอ.สว. บ้านหนองช้าง admin กิจกรรมอื่นๆ 822 อ่าน.
24 33 GREEN&CLEAN HOSPITAL admin กิจกรรมอื่นๆ 619 อ่าน.
25 37 H4U for Smart Hospital admin ประชาสัมพันธ์ 455 อ่าน.
26 38 พิธีมอบห้องพิเศษ ๗ (สงฆ์อาพาธ) admin ประชาสัมพันธ์ 381 อ่าน.
27 39 ประกาศรับสมัครบุคคล admin ประชาสัมพันธ์ 623 อ่าน.
28 40 รายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือก admin ประชาสัมพันธ์ 583 อ่าน.
29 41 ประกาศรับสมัครคัดเลือก เภสัชกร การเงินบัญชีและรปภ admin ประชาสัมพันธ์ 600 อ่าน.
30 42 โรงเรียนกมลาลักษณ์บริจาคน้ำให้แก่โรงพยาบาลสามชัย admin ประชาสัมพันธ์ 468 อ่าน.
31 43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. boyer ประกวดราคา 1366 อ่าน.
32 44 ข่าวประชาสัมพันธ์การตรวจราชการรอบที่ 2/2562 boyer ประชาสัมพันธ์ 533 อ่าน.
33 45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 498 อ่าน.
34 47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนน คสล. boyer ประกวดราคา 526 อ่าน.
35 48 ประกาศรายชื่อสอบผ่านคัดเลือกการเงินและบัญชีและรปถ boyer ประชาสัมพันธ์ 560 อ่าน.
36 49 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เภสัชกร boyer ประชาสัมพันธ์ 444 อ่าน.
37 50 มูลนิธิตรีธาราในเครือข่ายรง.น้ำตาลอีสานมอบหนังสือ boyer ประชาสัมพันธ์ 449 อ่าน.
38 54 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) boyer ประชาสัมพันธ์ 541 อ่าน.
39 55 โรงพยาบาลสามชัยร่วมต้านการใช้สารพิษ boyer ประชาสัมพันธ์ 434 อ่าน.
40 56 แจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อใหม่ โรงพยาบาลสามชัย boyer ประชาสัมพันธ์ 363 อ่าน.
41 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 408 อ่าน.
42 58 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 448 อ่าน.
43 59 กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต boyer ประชาสัมพันธ์ 399 อ่าน.
44 60 รับมอบบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น boyer ประชาสัมพันธ์ 520 อ่าน.
45 61 พิธีมอบ"อาคารล้างเครื่องมือแพทย์(อาคารครูในดวงใจ)" boyer กิจกรรมอื่นๆ 693 อ่าน.
46 62 เตือนภัยจากฝุ่น PM.2.5 boyer ประชาสัมพันธ์ 445 อ่าน.
47 64 ซ้อมแผนอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 boyer กิจกรรมอื่นๆ 693 อ่าน.
48 65 แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา boyer ประกวดราคา 727 อ่าน.
49 66 เชิญบุคคลที่สนใจทำบุญร่วมบริจาคแก่โรงพยาบาลสามชัย boyer ประชาสัมพันธ์ 357 อ่าน.
50 67 ทาง Tesco Lotus บริจาคน้ำดื่มสะอาดแก่ 5 โรงพยาบาล boyer ประชาสัมพันธ์ 439 อ่าน.
51 68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. boyer ประกวดราคา 601 อ่าน.
52 69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา boyer ประกวดราคา 528 อ่าน.
53 70 ประกาศรับสมัคร boyer ประชาสัมพันธ์ 608 อ่าน.
54 72 boyer ประชาสัมพันธ์ 15 อ่าน.
55 73 ITA2564(EB1-EB21) boyer ITA2564 9 อ่าน.
56 76 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัด boyer ประชาสัมพันธ์ 367 อ่าน.
57 77 ประกาศรายชื่ผู้สอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 344 อ่าน.
58 78 รับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 boyer กิจกรรมอื่นๆ 509 อ่าน.
59 79 พอสว โรงพยาบาลสามชัย boyer ประชาสัมพันธ์ 249 อ่าน.
60 80 ประกาศรับสมัครคัดเลือก เภสัชกร boyer ประชาสัมพันธ์ 380 อ่าน.
61 81 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 284 อ่าน.
62 82 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว boyer ประชาสัมพันธ์ 335 อ่าน.
63 83 ประกาศรับสมัครพนักงานลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) boyer ประชาสัมพันธ์ 1093 อ่าน.
64 84 ขยายวันสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) boyer ประชาสัมพันธ์ 535 อ่าน.
65 85 ทำฟันฟรี !! วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ boyer ประชาสัมพันธ์ 242 อ่าน.
66 86 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 4 ตำแหน่ง boyer ประชาสัมพันธ์ 360 อ่าน.
67 87 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 439 อ่าน.
68 89 วันส้วมโลก ประจำปี 2563 boyer ประชาสัมพันธ์ 405 อ่าน.
69 90 ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเข้าทำงาน boyer ประชาสัมพันธ์ 710 อ่าน.
70 91 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) boyer ประชาสัมพันธ์ 360 อ่าน.
71 92 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 607 อ่าน.
72 94 ITA2564(EB22-EB24) boyer ITA2564 3 อ่าน.
73 95 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว boyer ประชาสัมพันธ์ 315 อ่าน.
74 96 แนวทางการให้บริการทันตกรรมในสถานการณ์ boyer ประชาสัมพันธ์ 169 อ่าน.
75 97 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก (รายวัน) boyer ประชาสัมพันธ์ 235 อ่าน.
76 98 คุณปิยา อาษาพนมและเพื่อนเกาหลีใต้ boyer ประชาสัมพันธ์ 207 อ่าน.
77 99 พระ อ.อ่วบ วัด ป่าแสงสำราญธรรม boyer ประชาสัมพันธ์ 123 อ่าน.
78 100 ด่วน!!ประกาศรับสมัครบุคคลลูกจ้างรายวัน boyer ประชาสัมพันธ์ 853 อ่าน.
79 101 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 425 อ่าน.
80 102 ประกาศ!!รับสมัคร boyer ประชาสัมพันธ์ 301 อ่าน.
81 103 ประกาศ!! ผลการสอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 414 อ่าน.
82 104 ประกาศ!!! รับสมัคร boyer ประชาสัมพันธ์ 179 อ่าน.
83 105 ประกาศ!!! ผลการคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 236 อ่าน.
84 106 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 663 อ่าน.
85 107 2021-08-27 ตามประกาศโรงพยาบาสสามชัย boyer ประชาสัมพันธ์ 306 อ่าน.
86 108 2021-08-31 ผลประกาศโรงพยาบาสสามชัย boyer ประชาสัมพันธ์ 301 อ่าน.
87 109 03-09-2564 ประกาศรับสมัคร boyer ประชาสัมพันธ์ 471 อ่าน.
88 110 ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง(รายวัน) boyer ประชาสัมพันธ์ 242 อ่าน.
89 111 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 241 อ่าน.
90 112 ประกาศลำดับรายชื่อบุคคลผ่านการสอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 233 อ่าน.
91 113 ITA2565 boyer ITA2565 5 อ่าน.