N E W S

ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว ผู้ตั้ง ประเภทข่าว อ่าน ###
1 1 กิจกรรมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ คปสอ.คำม่วง-สามชัย admin ประชาสัมพันธ์ 175 อ่าน.
2 3 ขับขี่ ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค โรงพยาบาลสามชัย admin กิจกรรมอื่นๆ 149 อ่าน.
3 4 ประเพณีสงกรานต์ โรงพยาบาลสามชัย ปี 59 admin กิจกรรมอื่นๆ 201 อ่าน.
4 6 โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ อ.สามชัย 2560 admin ประชาสัมพันธ์ 177 อ่าน.
5 8 พิธีถวายดอกไม้จันทน์พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 admin กิจกรรมอื่นๆ 214 อ่าน.
6 10 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 admin ประกวดราคา 130 อ่าน.
7 11 พิธีมอบอาคารโรคเรื้อรัง admin กิจกรรมอื่นๆ 211 อ่าน.
8 12 ร่วมร้อยเรื่องราว วังน้ำสามคำ admin ประชาสัมพันธ์ 120 อ่าน.
9 13 การประชุมซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2561 admin ประชาสัมพันธ์ 122 อ่าน.
10 14 ประกาศซื้อเครื่องมือแพทย์-รพ.สามชัย admin ประกวดราคา 223 อ่าน.
11 15 แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน admin ประชาสัมพันธ์ 171 อ่าน.
12 17 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง admin ประกวดราคา 250 อ่าน.
13 18 การอนุมัติแผนงาน งบค่าบริการทางการแพทย์ admin ประชาสัมพันธ์ 121 อ่าน.
14 20 โรงพยาบาล รณรงค์ใช้ถุงผ้า admin ประชาสัมพันธ์ 160 อ่าน.
15 21 แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา admin ประกวดราคา 282 อ่าน.
16 22 เปิดรับสมัครพนักงาน admin ประชาสัมพันธ์ 327 อ่าน.
17 23 พิธีเปิดตึก น้ำตาลอิสานรวมใจ 2 admin ประชาสัมพันธ์ 165 อ่าน.
18 24 พิธีรับมอบอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง admin กิจกรรมอื่นๆ 271 อ่าน.
19 25 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ admin กิจกรรมอื่นๆ 179 อ่าน.
20 27 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ admin กิจกรรมอื่นๆ 126 อ่าน.
21 28 พิธีเปิดโรงครัว admin ประชาสัมพันธ์ 172 อ่าน.
22 29 โครงการตรวจสุขภาพประชาชน โรงงานน้ำตาลอิสาน admin กิจกรรมอื่นๆ 166 อ่าน.
23 30 ประกาศรับสมัครบุคคลากร admin ประชาสัมพันธ์ 313 อ่าน.
24 32 ออกหน่วย พอ.สว. บ้านหนองช้าง admin กิจกรรมอื่นๆ 217 อ่าน.
25 33 GREEN&CLEAN HOSPITAL admin กิจกรรมอื่นๆ 216 อ่าน.
26 37 H4U for Smart Hospital admin ประชาสัมพันธ์ 177 อ่าน.
27 38 พิธีมอบห้องพิเศษ ๗ (สงฆ์อาพาธ) admin ประชาสัมพันธ์ 127 อ่าน.
28 39 ประกาศรับสมัครบุคคล admin ประชาสัมพันธ์ 208 อ่าน.
29 40 รายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือก admin ประชาสัมพันธ์ 194 อ่าน.
30 41 ประกาศรับสมัครคัดเลือก เภสัชกร การเงินบัญชีและรปภ admin ประชาสัมพันธ์ 195 อ่าน.
31 42 โรงเรียนกมลาลักษณ์บริจาคน้ำให้แก่โรงพยาบาลสามชัย admin ประชาสัมพันธ์ 136 อ่าน.
32 43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. boyer ประกวดราคา 1062 อ่าน.
33 44 ข่าวประชาสัมพันธ์การตรวจราชการรอบที่ 2/2562 boyer ประชาสัมพันธ์ 166 อ่าน.
34 45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 186 อ่าน.
35 47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนน คสล. boyer ประกวดราคา 166 อ่าน.
36 48 ประกาศรายชื่อสอบผ่านคัดเลือกการเงินและบัญชีและรปถ boyer ประชาสัมพันธ์ 200 อ่าน.
37 49 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เภสัชกร boyer ประชาสัมพันธ์ 125 อ่าน.
38 50 มูลนิธิตรีธาราในเครือข่ายรง.น้ำตาลอีสานมอบหนังสือ boyer ประชาสัมพันธ์ 103 อ่าน.
39 54 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) boyer ประชาสัมพันธ์ 148 อ่าน.
40 55 โรงพยาบาลสามชัยร่วมต้านการใช้สารพิษ boyer ประชาสัมพันธ์ 113 อ่าน.
41 56 แจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อใหม่ โรงพยาบาลสามชัย boyer ประชาสัมพันธ์ 84 อ่าน.
42 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 95 อ่าน.
43 58 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 118 อ่าน.
44 59 กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต boyer ประชาสัมพันธ์ 114 อ่าน.
45 60 รับมอบบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น boyer ประชาสัมพันธ์ 108 อ่าน.
46 61 พิธีมอบ"อาคารล้างเครื่องมือแพทย์(อาคารครูในดวงใจ)" boyer กิจกรรมอื่นๆ 103 อ่าน.
47 62 เตือนภัยจากฝุ่น PM.2.5 boyer ประชาสัมพันธ์ 73 อ่าน.
48 64 ซ้อมแผนอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 boyer กิจกรรมอื่นๆ 101 อ่าน.
49 65 แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา boyer ประกวดราคา 104 อ่าน.
50 66 เชิญบุคคลที่สนใจทำบุญร่วมบริจาคแก่โรงพยาบาลสามชัย boyer ประชาสัมพันธ์ 40 อ่าน.
51 67 ทาง Tesco Lotus บริจาคน้ำดื่มสะอาดแก่ 5 โรงพยาบาล boyer ประชาสัมพันธ์ 35 อ่าน.