N E W S

ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว ผู้ตั้ง ประเภทข่าว อ่าน ###
1 1 กิจกรรมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ คปสอ.คำม่วง-สามชัย admin ประชาสัมพันธ์ 125 อ่าน.
2 3 ขับขี่ ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค โรงพยาบาลสามชัย admin กิจกรรมอื่นๆ 113 อ่าน.
3 4 ประเพณีสงกรานต์ โรงพยาบาลสามชัย ปี 59 admin กิจกรรมอื่นๆ 156 อ่าน.
4 6 โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ อ.สามชัย 2560 admin ประชาสัมพันธ์ 132 อ่าน.
5 8 พิธีถวายดอกไม้จันทน์พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 admin กิจกรรมอื่นๆ 173 อ่าน.
6 10 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 admin ประกวดราคา 86 อ่าน.
7 11 พิธีมอบอาคารโรคเรื้อรัง admin กิจกรรมอื่นๆ 175 อ่าน.
8 12 ร่วมร้อยเรื่องราว วังน้ำสามคำ admin ประชาสัมพันธ์ 88 อ่าน.
9 13 การประชุมซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2561 admin ประชาสัมพันธ์ 94 อ่าน.
10 14 ประกาศซื้อเครื่องมือแพทย์-รพ.สามชัย admin ประกวดราคา 145 อ่าน.
11 15 แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน admin ประชาสัมพันธ์ 105 อ่าน.
12 17 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง admin ประกวดราคา 201 อ่าน.
13 18 การอนุมัติแผนงาน งบค่าบริการทางการแพทย์ admin ประชาสัมพันธ์ 81 อ่าน.
14 20 โรงพยาบาล รณรงค์ใช้ถุงผ้า admin ประชาสัมพันธ์ 105 อ่าน.
15 21 แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา admin ประกวดราคา 180 อ่าน.
16 22 เปิดรับสมัครพนักงาน admin ประชาสัมพันธ์ 264 อ่าน.
17 23 พิธีเปิดตึก น้ำตาลอิสานรวมใจ 2 admin ประชาสัมพันธ์ 120 อ่าน.
18 24 พิธีรับมอบอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง admin กิจกรรมอื่นๆ 170 อ่าน.
19 25 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ admin กิจกรรมอื่นๆ 103 อ่าน.
20 27 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ admin กิจกรรมอื่นๆ 77 อ่าน.
21 28 พิธีเปิดโรงครัว admin ประชาสัมพันธ์ 128 อ่าน.
22 29 โครงการตรวจสุขภาพประชาชน โรงงานน้ำตาลอิสาน admin กิจกรรมอื่นๆ 115 อ่าน.
23 30 ประกาศรับสมัครบุคคลากร admin ประชาสัมพันธ์ 248 อ่าน.
24 32 ออกหน่วย พอ.สว. บ้านหนองช้าง admin กิจกรรมอื่นๆ 135 อ่าน.
25 33 GREEN&CLEAN HOSPITAL admin กิจกรรมอื่นๆ 126 อ่าน.
26 37 H4U for Smart Hospital admin ประชาสัมพันธ์ 110 อ่าน.
27 38 พิธีมอบห้องพิเศษ ๗ (สงฆ์อาพาธ) admin ประชาสัมพันธ์ 69 อ่าน.
28 39 ประกาศรับสมัครบุคคล admin ประชาสัมพันธ์ 134 อ่าน.
29 40 รายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือก admin ประชาสัมพันธ์ 133 อ่าน.
30 41 ประกาศรับสมัครคัดเลือก เภสัชกร การเงินบัญชีและรปภ admin ประชาสัมพันธ์ 141 อ่าน.
31 42 โรงเรียนกมลาลักษณ์บริจาคน้ำให้แก่โรงพยาบาลสามชัย admin ประชาสัมพันธ์ 65 อ่าน.
32 43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. boyer ประกวดราคา 656 อ่าน.
33 44 ข่าวประชาสัมพันธ์การตรวจราชการรอบที่ 2/2562 boyer ประชาสัมพันธ์ 115 อ่าน.
34 45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก boyer ประชาสัมพันธ์ 125 อ่าน.
35 47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนน คสล. boyer ประกวดราคา 54 อ่าน.
36 48 ประกาศรายชื่อสอบผ่านคัดเลือกการเงินและบัญชีและรปถ boyer ประชาสัมพันธ์ 108 อ่าน.
37 49 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เภสัชกร boyer ประชาสัมพันธ์ 64 อ่าน.
38 50 มูลนิธิตรีธาราในเครือข่ายรง.น้ำตาลอีสานมอบหนังสือ boyer ประชาสัมพันธ์ 34 อ่าน.
39 54 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) boyer ประชาสัมพันธ์ 39 อ่าน.
40 55 โรงพยาบาลสามชัยร่วมต้านการใช้สารพิษ boyer ประชาสัมพันธ์ 29 อ่าน.