Print..
หน้าหลัก D O W N L O A D

D O W N L O A D     เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการดาวน์โหลด Views โหลด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 565
2 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 551
3 แผนจัดซื้อทันตกรรม 575
4 แผนจัดซื้อเอกเรย์ 453
5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1691
6 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 356