Print..
หน้าหลัก D O W N L O A D

D O W N L O A D     เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการดาวน์โหลด Views โหลด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 662
2 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 642
3 แผนจัดซื้อทันตกรรม 674
4 แผนจัดซื้อเอกเรย์ 536
5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1742
6 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 412