Print..
หน้าหลัก D O W N L O A D

D O W N L O A D     เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการดาวน์โหลด Views โหลด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1066
2 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1046
3 แผนจัดซื้อทันตกรรม 1056
4 แผนจัดซื้อเอกเรย์ 914
5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1952
6 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 630