230 หมู่ 8 ตำบล หนองช้าง

อำเภอ สามชัย จังหวัด กาฬสินธุ์ 46180

โทรศัพท์ 043 818 125

แฟกซ์ 043 818 126