230 หมู่ 8 ตำบล หนองช้าง

อำเภอ สามชัย จังหวัด กาฬสินธุ์ 46180

โทร : 043-818-125

Fax : 043-818-126